ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 5α ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ  με θέμα:

«Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις»

Τα «Τζαρτζάνεια» είναι μια συνάντηση γλωσσολογικού προσανατολισμού, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2006, με πρωτοβουλία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας (Νομαρχία Λάρισας, Δήμος Τυρνάβου), του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Λάρισας και με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προς τιμήν του Αχιλλέα Τζάρτζανου. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τέσσερα συνέδρια στα οποία συμμετείχαν ομιλητές μετά από πρόσκληση (2006, 2008, 2010) ή μετά από διαδικασία κρίσης των περιλήψεων (2012).

Το 5ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015 στον Τύρναβο, γενέτειρα του Τζάρτζανου. Διοργανώνεται από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν για ομιλητές/-ήτριες και ακροατές/-άτριες.

Οι προτάσεις εισηγήσεων συνοψίζουν τα κύρια σημεία που θα καλυφθούν από την εισήγηση. Παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα και περιγράφουν το μεθοδολογικό πλαίσιο και το αντικείμενο της έρευνας, ενώ επιλεγούν και ορισμένες ανακοινώσεις με δεδομένα ερευνών από σχετικές εφαρμογές και παρεμβάσεις στην εκπαίδευση.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες των εισηγήσεων είναι οι ακόλουθοι:

 • Διδασκαλία/μάθηση της πρώτης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Προγράμματα σπουδών στα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός, αξιοποίηση, κριτική
 • Εγχειρίδια στα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός, αξιοποίηση, κριτική
 • Ανάπτυξη διδακτικού υλικού στα γλωσσικά μαθήματα
 • Πρακτικές, τεχνικές, στρατηγικές στα γλωσσικά μαθήματα: παρουσίαση διδακτικών εφαρμογών
 • Πολυγλωσσία στο ελληνικό σχολείο: στάσεις και πολιτικές
 • Δυναμική δίγλωσσης/πολύγλωσσης επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου<
 • Παιδαγωγικοί προσανατολισμοί/ διδασκαλία σε πολύγλωσσες σχολικές τάξεις
 • Θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία πολυτροπικής ανάλυσης
 • Η πολυτροπικότητα στη διδασκαλία/μάθηση των γλωσσών
 • Από το γλωσσικό στον πολυτροπικό γραμματισμό

Οι εισηγήσεις είχαν διάρκεια 15 λεπτών, με άλλα 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση. Όσοι/Όσες ενδιαφέρθηκαν να παρουσιάσουν εισήγησή τους στο συνέδριο, υπέβαλαν περίληψη μέχρι την 15η Ιουνίου 2015 με ηλεκτρονική αποστολή, στην διεύθυνση:

tzartzaneia12@gmail.com

Οι περιλήψεις κρίθηκαν ανώνυμα από δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, με κριτήρια τη σαφήνεια, την τεκμηρίωση και τη συνεισφορά τους στη διεύρυνση της υπάρχουσας γνώσης γύρω από το θέμα του συνεδρίου. Η ενημέρωση για την αποδοχή τους έγινε μέχρι την 15 Ιουλίου 2015. Κάθε σύνεδρος μπορούσε να συμμετάσχει με μία ατομική εισήγηση και/ή με μία σε συνεργασία.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο σύνδεσμο: http://tzartzaneia-2015.webnode.gr/

Τα Πρακτικά του συνεδρίου, μετά από επιμέλεια των τελικών πλήρων κειμένων των εισηγήσεων, μπορείτε να τα δείτε σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) ΕΔΩ.

Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά:
Βασιλάκη, Ε., Καλμπένη, Σ., Κίτσιου, Ρ. (Επιμ.) (2019). Πρώτη γλώσσα & Πολυγλωσσία. Εκπαιδευτικές & Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά Συνεδρίου Τζαρτζάνεια 2015. (Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015).