Μέλη του Εργαστηρίου αναλαμβάνουν να βοηθήσουν όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πρόγραμμα Erasmus +, καθώς επίσης και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://erasmus.uth.gr/index.php/el/

Η Ελένη Παπαροϊδάμη και η Εμμανουέλα Σωτηροπούλου, μέλη του ΕΜΔΔΕΓ, μιλούν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Εrasmus στα ακόλουθα videos: