Το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας απαρτίζεται από μία μεγάλη ομάδα μελών και συνεργατών, οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η συμβολή αυτών είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς οι ανάγκες του Εργαστηρίου είναι πολλές, από ταξινόμηση βιβλιοθηκών μέχρι οργάνωση ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων εθνικής εμβέλειας.

Ως μέλη του Εργαστηρίου εγγράφονται καθηγητές/-τριες, ερευνητές/-τριες, φοιτητές/-τριες, εκπαιδευτικοί και άλλοι συνεργαζόμενοι με τις ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα στα πεδία της γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται δωρεάν, μετά τη συμπλήρωση απλής αίτησης στο Εργαστήριο, είναι δε απαραίτητη για την πρόσβαση και τη χρήση οποιουδήποτε υλικού και εξοπλισμού που ανήκει και έχει καταλογογραφηθεί στο Εργαστήριο.

Τα μέλη λειτουργούν ως ομάδα μέσα σε κλίμα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος.