Τα θερινά τμήματα υποδέχτηκαν μαθητές και μαθήτριες για 2 εβδομάδες (40 διδακτικές ώρες). Υλοποιήθηκαν τρεις φορές, τα καλοκαίρια 2011 και 2012 και το Σεπτέμβριο του 2013.

Στόχοι των θερινών τμημάτων είναι η ενίσχυση των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών στο στάδιο της μετάβασής τους από τη μία σχολική βαθμίδα σε άλλη και η αποφυγή της σχολικής διαρροής μέσω α) της ανάπτυξης του σχολικού λόγου στα ελληνικά και β) της ενημέρωσης για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως η μάθηση μέσα από το παιχνίδι και οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Οι στόχοι αυτοί εγγράφονται στη λογική της ενίσχυσης της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας στην ελληνική εκπαίδευση.

Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος της Πράξης: «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», Δράση 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας», Υποδράση 2,3 «Λειτουργία θερινών τμημάτων». Επιστημονικός υπεύθυνος της υποδράσης αυτής είναι ο διευθυντής του Εργαστηρίου, Γιώργος Ανδρουλάκης. Στην υλοποίηση του Έργου συνέβαλαν πολλά μέλη του Εργαστηρίου, λαμβάνοντας είτε  διοικητικά είτε ερευνητικά καθήκοντα.

ekpaideusi palinostountonespa

Τι προσέφεραν τα θερινά τμήματα στα παιδιά;

  • Γνωριμία με εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της μάθησης
  • Ευκαιρία για δημιουργική έκφραση
  • Ενδυνάμωση της ταυτότητας και της γλωσσικής και πολιτισμικής επίγνωσης των παιδιών
  • Ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος και βασικές αρχές σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με άλλες ενταγμένες στο πρόγραμμα σχολικές μονάδες
  • Δυνατότητα ενεργής εμπλοκής στον σχεδιασμό της λειτουργίας των θερινών μαθημάτων μέσω της κατάθεσης ιδεών και προτάσεων
  • Εκπαιδευτικό υλικό και γραφική ύλη
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.