Σοφία Τσιώλη

Η Σοφία Τσιώλη είναι εκπαιδευτικός και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πεδίο της Κοινωνιογλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ως μέλος του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) από το 2014 μέχρι και σήμερα συμμετέχει ως ερευνήτρια και επιμορφώτρια σε ερευνητικά έργα για τη γλωσσική και κοινωνική συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών. Έχει διδάξει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθήματα για τη διγλωσσία/πολυγλωσσία και τη μεθοδολογία της έρευνας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εκπαιδευτική γλωσσολογία, μεθοδολογία της έρευνας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα, γλωσσικά δικαιώματα και γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Για το πλήρες βιογραφικό, δείτε εδώ.

Ερευνητική Εμπειρία:

✓ 2020-2023: Creative Multilingualism from practice to research to education (MEinART)

✓ 2019-2021: Accelerated Learning Materials Development & Teacher’s Capacity Building (ALP) ✓ 2016-2017: Provision of Refugee Education and Support Scheme (PRESS), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/ συλλογικούς τόμους/ πρακτικά συνεδρίων

✓ Tsioli, S. & Androulakis, G. (accepted). Conceptualising children’s linguistic rights in formal education in Greece. International Journal of Inclusive Education, Special Issue Proposal. Taylor & Francis.

✓ Kitsiou, R., Tsioli, S., Androulakis, G & Alibrahim, I. (2023). Experiences, challenges and potential of implementing a participatory approach to design educational material for and with refugee women in the Greek context. In A-B. Kruger, M. Latisha, & A. S. Young (Eds.), Migration, Multilingualism and Education: Critical Perspectives on Inclusion. Multilingual matters.

✓ Androulakis, G., Gaintartzi, A., Kitsiou, R., & Tsioli, S. (2017). Research-driven task-based L2 learning for adult immigrants in times of humanitarian crisis: results from two nationwide projects in Greece. In J.-C. Beacco, H.-J. Krumm, D. Little, & Ph. Thalgott (Eds.), The linguistic integration of adult migrants. Some lessons from research (pp. 181-186). Council of Europe: de Gruyter Mouton