Σοφία Τσιώλη

Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο πεδίο της διδακτικής των γλωσσών (ΕΚΠΑ και Πανεπιστήμιο Angers), στο πεδίο της διδακτικής της γαλλικής γλώσσας (ΕΑΠ) και τη διδακτορική μου διατριβή στα πεδία της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της μεθοδολογίας της έρευνας (ΕΚΠΑ). Από το 2014 ως μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας συμμετέχω ως ερευνήτρια σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στην (πολύ)γλωσσική εκπαίδευση ατόμων με μεταναστευτική και προσφυγική εμπειρία. Από το 2020 εκπονώ μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας και πιο συγκεκριμένα στις γλωσσικές εκπαιδευτικές πολιτικές (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Πιστεύω ότι οι ουτοπίες μπορούν να γίνουν πραγματικότητες.