Δείτε στο παρακάτω αρχείο την τελική αναφορά του έργου ECONOLANG “Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις στάσεις για τις γλώσσες και στα κίνητρα για την εκμάθησή τους”. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1.3_Tελική αναφορά_έργου Econolang