Πρώτη γλώσσα & Πολυγλωσσία

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

5α ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ

Τύρναβος 6-8-2019

Ο ψηφιακός αυτός τόμος περιλαμβάνει επιλεγμένα και υποβληθέντα σε κρίση κείμενα που παρουσιάστηκαν προφορικά ως ανακοινώσεις στα Τζαρτζάνεια του 2015. Ήταν το 5ο κατά σειρά γλωσσολογικό συνέδριο προς τιμήν του Αχιλλέα Τζάρτζανου και πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, τον Τύρναβο, στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. Το κεντρικό θέμα που προκρίθηκε για το συνέδριο ήταν «Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις». Στην τελική εκδοχή του τόμου αυτού περιλαμβάνονται 24 κείμενα, τα δύο των προσκεκλημένων ομιλητών (Αρχάκης, Νάκας) και 22 άλλα κείμενα που το καθένα κρίθηκε από δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Μπορούμε να διακρίνουμε μια ενδιαφέρουσα πολυθεματικότητα, που κατά τη γνώμη μας δε μειώνει τη συνοχή και την πρωτοτυπία του τόμου.

Πρώτη γλώσσα & Πολυγλωσσία_Εκπαιδευτικές & Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 5α ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ_Τύρναβος 6-8-2019

Εισαγωγικές σελίδες (i-iv)

Πίνακας Περιεχομένων (v)

Πρόλογος του διευθυντή του Εργαστηρίου ΜΔΔ Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (viii)

Επιστημονική Επιτροπή (xii)

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Τα ονόματα που δηλώνουν χρώμα: διδακτική εφαρμογή
Κατερίνα Αλεξανδρή (18)

Η γλωσσική μεσολάβηση σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικους/ες μετανάστες/τριες
Γιώργος Ανδρουλάκης, Αναστασία Γκαϊνταρτζή, Σοφία Τσιώλη (35)

Η χρήση της εναλλαγής κωδίκων στην τάξη των αγγλικών ως ξένης γλώσσας: χρήσιμο εργαλείο ή εμπόδιο; Αποτελέσματα μιας έρευνας με ενδο–παρατήρηση και συνεντεύξεις
Σταυρούλα Αποστολακοπούλου (51)

Διερευνώντας τις (καθημερινές) αφηγήσεις και τη θέση τους στην κριτική γλωσσική εκπαίδευση
Αργύρης Αρχάκης (69)

Η εργασιοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής σε μεταναστευτικό κοινό
Ευγενία Βασιλάκη, Ελένη Γκανά, Μαρία Παπαδοπούλου, Ρούλα Κίτσιου, Ηρώ-Μαρία Παντελούκα, Αργυρώ Σκουρμαλλά (96)

Το συναισθηματικό φίλτρο επίδρασης του Krashen και η χρήση του κουκλοθεάτρου ως παράγοντες σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης της Στοκχόλμης
Μάγδα Βίτσου (111)

Η διακειμενικότητα στον σχεδιασμό των πολυτροπικών κειμένων μαθητών του δημοτικού σχολείου
Θεοφάνης Ζάγουρας, Μαριάννα Κονδύλη (128)

Διδασκαλία λεξιλογίου υπό το πρίσμα της Γνωσιακής Γλωσσολογίας: Η περίπτωση της πολυσημίας
Παρασκευή Θώμου (147)

Διδακτική προσέγγιση στο πλαίσιο της παιδαγωγικής των γραμματισμών: Η αξιοποίηση της κρητικής διαλέκτου στην 1η & 2η ενότητα της Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου
Αγγελική Καψάσκη, Κωνσταντίνος Σιπητάνος (159)

«Ταξιδεύω στον κόσμο μέσα από παραμύθια»: Μια πειραματική εφαρμογή καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των νηπίων
Ισαΐα Λαζαρίδου (180)

Η γλωσσική διατήρηση σε οικογένειες αλβανικής καταγωγής των Τρικάλων
Μαρία Λίτσα (194)

Η εκμάθηση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας από δίγλωσσο μαθητή με μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική: Μία μελέτη περίπτωσης σε ένα δημοτικό σχολείο του Βόλου
Μαρία-Ειρήνη Μαλλιαρού (216)

Τα προγράμματα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 2011: κριτική επισκόπηση, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
Αθανάσιος Μιχάλης (233)

Κατάκτηση τρίτης γλώσσας. Μια πειραματική μελέτη της παραμέτρου του κενού υποκειμένου
Σταματία Μιχαλοπούλου (252)

Τα παραμύθια ως μέσο βελτίωσης της τέχνης της προφορικής αφήγησης των μαθητών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου
Ελένη Μπλιούμη, Ζήσης Ζίκος, Κωνσταντίνος Πενέκελης, Ελένη Ραρρά, Ελένη Αγαπίδου, Αθανάσιος Μαλέτσκος (269)

Σχολική διδασκαλία γραμματικοσυντακτικών φαινομένων (η περίπτωση της κλιτής μετοχής)
Θανάσης Νάκας (286)

Νέο(;) πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας για την Α´ Λυκείου: εμπειρίες εφαρμογής
Κωνσταντίνος Δ. Ντίνας, Ελένη Σωτηρίου (310)

Πολυτροπικά κείμενα στην εκπαίδευση: θεωρητικά εργαλεία & διδακτικές πρακτικές
Μαρία Παπαδοπούλου, Ευγενία Παγκουρέλια, Σοφία Γκόρια (330
)

Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και η αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας: ο λόγος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 1976 έως το 2012
Ελευθερία Παπαμανώλη (348)

Συστηματική και ταυτόχρονη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών από την πρώιμη παιδική ηλικία: στάσεις και αντιλήψεις των γονέων σε ένα ιδιωτικό σχολείο
Ελένη Παπαροϊδάμη (360)

Διερεύνηση των ορθογραφικών στάσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας
Κυριακούλα Τζωρτζάτου, Αργύρης Αρχάκης, Άννα Ιορδανίδου, Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος (375)

Χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών του 2011 για τη γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και γραμματισμός
Άννα Φτερνιάτη, Ιωάννα Μανωλοπούλου (395)

Ειδικοί εκπαιδευτικοί για τους δίγλωσσους μαθητές: από την αφάνεια και την απαξίωση στη δράση και στη συνεργασία
Ασπασία Χατζηδάκη (419)

Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση του οπτικού γραμματισμού στη διδασκαλία της γλώσσας
Κατερίνα Χριστοδούλου (435)

Ευρετήριο συγγραφέων (450)