Έρευνα για την υποστήριξη μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Προς: Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται ή έχουν εργαστεί με προσφυγόπουλα ή μεταναστόπουλα

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 
την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, υλοποιούν ένα 
έργο για την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο και την ποιοτική τους ένταξη στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Προκειμένου να ανιχνευτούν οι ειδικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών αυτών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα την οποία 
υλοποιεί η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (για λογαριασμό του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα). Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών που σχετίζονται με τη φοίτηση των παιδιών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η έρευνα αυτή θα τροφοδοτήσει με δεδομένα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών για τους μαθητές αυτούς στα αντικείμενα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, της Ιστορίας και των Κοινωνικών Επιστημών.
Γνωρίζοντας τη συμβολή σας σε αυτό το πεδίο και εφόσον έχετε διδάξει 
κατά τη διάρκεια αυτού του σχολικού έτους σε σχολεία της τυπικής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά 
προσφυγικού / μεταναστευτικού υπόβαθρου (της παραπάνω ηλικιακής 
ομάδας), παρακαλούμε να αφιερώσετε τα 10-15 λεπτά που απαιτούνται για 
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για την 
αποτίμηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των σχετικών δράσεων. Εάν 
το αντικείμενο διδασκαλίας σας αφορά την ελληνική γλώσσα, απαντήστε 
στις σχετικές ερωτήσεις στο βαθμό που μπορείτε να εκτιμήσετε τη 
δυνατότητα των μαθητών αυτών να αντεπεξέλθουν στα μαθήματα της 
ιστορίας και της κοινωνικής / πολιτικής αγωγής.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, τα στοιχεία αυτά δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό πέραν της συγκεκριμένης έρευνας και 
είναι προσβάσιμο εδώ: https://www.surveymonkey.com/r/XXQF2WV
Εάν γνωρίζετε συναδέλφους σας που έχουν ανάλογη εμπειρία με τη 
συγκεκριμένη ομάδα, θα σας προτρέπαμε να τους το προωθήσετε.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας!