Ατέρμονα ταξίδια στον κόσμο της Ελληνικής γλώσσας για άτομα με προσφυγική εμπειρία

Οι πολιτισμοί ενώνονται και οι καρποί τους επιφέρουν νέες εμπειρίες και γνώσεις. Τα μαθήματα Ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγική εμπειρία συνεχίζονται κανονικά! Οι μαθητές/μαθήτριες, με το μέγιστο ενδιαφέρον, δείχνουν προθυμία και ενεργή συμμετοχή στις διάφορες δράσεις που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια των μαθημάτων. Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και θέτουν ως άμεσο στόχο την ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωση στην κοινωνία. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε νέες πολιτισμικές συνήθειες, να γνωρίσουν καλύτερα τους/τις μαθητές/μαθήτριες, να συμπράξουν και από κοινού να φανταστούν τα επόμενα μαθήματα.

Επόμενη συνάντηση, το Σάββατο 16/02/2019!