Διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση- Πρόγραμμα UNICEF (Βόλος, Καβάλα, Πάτρα, Χανιά)

Ολοκληρώθηκε, με μεγάλη επιτυχία, η δεύτερη διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση που έλαβε χώρα σε 4 διαφορετικές πόλεις (Βόλος, Καβάλα, Πάτρα, Χανιά) και σε πέντε διαφορετικά τμήματα εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της πρώτης διά ζώσης συνάντησης, επιμορφωτές εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ατόμων με προσφυγική εμπειρία υλοποίησαν διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια σε θέματα που αφορούν την ταυτότητα του εκπαιδευτικού, τον/ην εκπαιδευτικό ως ερευνητή/τρια, το προσφυγικό φαινόμενο και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τη Unicef και τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συντονιστής εταίρος), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-ECHO).