Ολοκληρώθηκε το έργο ESLP (European Short Learning Programmes)

Το έργο ESLP (Ιανουάριος 2018 – Ιούνιος 2021), με συντονιστικό εταίρο την EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) και χρηματοδότηση από το Erasmus+ – Key Action 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάραξε νέους δρόμους στον ορισμό, την περιγραφή, τη δημιουργία και την αναγνώριση Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υπήρξε ο Διευθυντής του Εργαστηρίου μας, Καθηγητής Γιώργος Ανδρουλάκης, που ήταν υπεύθυνος για την Ενότητα Εργασίας 10, σχετικής με τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Περισσότερα για το έργο ESLP μπορείτε να δείτε εδώ: https://e-slp.eadtu.eu/