Παράταση Υποβολής Περιλήψεων για το Γλωσσολογικό Συνέδριο «Τζαρτζάνεια 2015»

Όσοι/Όσες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγησή τους στο συνέδριο, παρακαλούνται να υποβάλουν περίληψη μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Το site βρίσκεται εδώ.