Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών

Τα μέλη του Εργαστηρίου, Νίκη Κόμη και Ειρήνη Ραχμανίδη, παρουσιάζουν 
τις πτυχιακές τους εργασίες, μαζί με άλλους φοιτητές του ΠΤΔΕ.
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ώρες 18.30-21.00:
Πρόγραμμα: 
http://www.pre.uth.gr/new/el/content/3147-paroysiaseis-ptyhiakon-ergasion.
Κωδικός πρόσβασης για το MS Teams: fj9a7ej.