Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών – Πρόγραμμα

Δείτε το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εδώ.