Γλωσσολογικό Συνέδριο Τζαρτζάνεια 2018

Θέμα του Συνεδρίου

    • Ανακοίνωση Συνεδρίου – Πρόσκληση εργασιών: 27 Φεβρουαρίου 2018
    • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: Κυριακή 6 Μαΐου 2018
    • Ενημέρωση για Αποδοχή Εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2018
    • Ανακοίνωση προγράμματος: 30 Οκτωβρίου 2018
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 23-24 Νοεμβρίου 2018