«Πρόσφυγες, Γλωσσική Εκπαίδευση και Δημιουργικότητα»

Το Εργαστήριο Μελέτης Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας το οποίο ασχολείται με έρευνες και δράσεις στην εκμάθηση γλωσσών για μετανάστες/τριες και πρόσφυγες, διοργάνωσε workshop με θέμα «Πρόσφυγες, Γλωσσική Εκπαίδευση και Δημιουργικότητα» στον Βόλο την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018. Στο workshop συμμετείχαν οι καλεσμένες ερευνήτριες Dr. Louise Teresa Harvey, Λέκτορας στη Διδασκαλία των Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο του Leeds (@Lou Harvey) και η Dr. Katja Martina Frimberger, ανεξάρτητη ερευνήτρια. Το σεμινάριο περιλάμβανε τρεις παρουσιάσεις. Η Ρούλα Κίτσιου, Δρ. Κοινωνιογλωσσολογίας , και η Σοφία Τσιώλη, Υπ. Δρ. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας παρουσίασαν το έργο του εργαστηρίου και την εξέλιξη των μεθοδολογικών επιλογών της ομάδας στον σχεδιασμό προγραμμάτων γλωσσικής εκπαίδευσης για άτομα με μεταναστευτική ή προσφυγική εμπειρία. Οι Dr. Harvey και Dr. Frimberger παρουσίασαν δημιουργικές εφαρμογές συμπεριλαμβάνοντας arts-based προσεγγίσεις για την εκπαίδευση. Στο σεμινάριο συμμετείχαν καθηγητές/τριες ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικοί και φοιτητές/τριες, που εμπλέκονται με την εκπαίδευση προσφύγων.

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται, οθόνη και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και εσωτερικός χώρος Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, σαλόνι και εσωτερικός χώρος