Τζαρτζάνεια 2018-Ενημέρωση

Στις 23-24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο γλωσσολογικό συνέδριο “Τζαρτζάνεια 2018” με θέμα “Πολυγραμματισμοί στην εκπαίδευση: από την θεωρία στην πράξη”. Η διοργάνωση του Συνεδρίου έγινε με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Εργαστηρίου Μελέτης Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής γλώσσας και της Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τυρνάβου και του Συνδέσμου Φιλολόγων νομού Λάρισας.