Τηλε-ημερίδα για τη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με συμμετοχή του κ. Ανδρουλάκη

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

κ. Καθηγητές,

κ. Δ/ντή της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,

κ. Οργανωτικέ Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας,

Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συμμετάσχετε στην Εκπαιδευτική Τηλε-Ημερίδα που διοργανώνεται, υπό την αιγίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, από την Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 της 5ης Ενότητας Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και επιστημονικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της. 

Η  Εκπαιδευτική Τηλε-Ημερίδα έχει θέμα:                                

«Προσεγγίζοντας τη σύγχρονη & ασύγχρονη

σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

και θα πραγματοποιηθεί την :

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020,

με ώρα έναρξης: 18:00 μ.μ.. και ώρα λήξης: 20:30 μ.μ..

Για την έγκαιρη έναρξη της Τηλε-Ημερίδας  είναι σκόπιμη η είσοδός σας στη Cisco Webex Event, συμπληρώνοντας ΕπώνυμοΌνομα, το προσωπικό σας e-mail  καθώς και  τον κωδικό eschool  στον κατωτέρω σύνδεσμο, περίπου 30΄ λεπτά πριν την έναρξή της.

https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-gov-gr/onstage/g.php?MTID=ec6fde2136aab212107c5c10437007e30

Θα επιλεχθείτε ανάμεσα από τους attendees (με Reise Hand) και θα οριστείτε ως panelists. Προκειμένου να γίνει αναφορά για τελευταία φορά στις τεχνικές λεπτομέρειες και στη ροή της Τηλε-Ημερίδας, θα κληθείτε να αποδεχθείτε να μπείτε στο περιβάλλον Practice Session,   όπου  προστατεύεται η ιδιωτικότητα των συζητήσεών από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 

Συνοπτικά, ακολουθώντας το Πρόγραμμα της Τηλε-Ημερίδας, μετά την ολιγόλεπτη ομιλία έναρξης της Τηλε-Ημερίδας από την Σ.Ε.Ε.  ΠΕ70, ο λόγος θα δοθεί στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και κατόπιν στον Οργανωτικό Συντονιστή Εκπαίδευσης για ένα σύντομο χαιρετισμό.   

Στη συνέχεια θα προλογίζεται ο κάθε εισηγητής και θα αναφέρονται  το θέμα της εισήγησης και σε συντομία η ακαδημαϊκή ταυτότητα του ομιλητή. Θα ακολουθεί η εισήγηση του ακαδημαϊκού καθηγητή, διάρκειας 15′-20′ περίπου, και  θα απευθύνεται μια  ερώτηση στον ίδιο εισηγητή από την Σ.Ε.Ε. Καραγιώργου Αικατερίνη. Αμέσως μετά την απάντηση, θα προλογίζεται ο επόμενος εισηγητής κ.λπ.. 

Σε όλη τη διάρκεια της Τηλε-Ημερίδας οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω του Chat  της Cisco Webex Event για τα σχόλιά τους και να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές ή να καταθέτουν τους προβληματισμούς τους μέσω του Q & A (Questions & Answers), όπου θα δηλώνουν και το όνομα του εισηγητή στον οποίο απευθύνονται. Μετά το τέλος των εισηγήσεων, τα ερωτήματα αυτά θα τεθούν από την Σ.Ε.Ε. Καραγιώργου Αικατερίνη προς “συζήτηση” και οι  εισηγητές θα καλούνται να εκφράσουν τις θέσεις τους.

Στα «Συμπεράσματα» οι εισηγητές – με πρώτο τον κ. Ανδρουλάκη- θα κληθούν να καταθέσουν επιγραμματικά (3′ λεπτά περίπου) τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθούν κριτικά οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, σε συγκεκριμένες πρακτικές  ή ότι άλλο κρίνουν οι ίδιοι ως σημαντικότερο για τη “φαρέτρα” των εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι, η Τηλε-Ημερίδα θα καταγραφεί σε video, συνεπώς οι συμμετέχοντες εισηγητές και προσκεκλημένοι  με την είσοδό τους δηλώνουν την αποδοχή της αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της Τηλε-Ημερίδας,  δηλαδή της παρουσίασης – εισήγησής τους (pptx)  και  τα δεδομένα  ήχου/ομιλίας τους καθώς επίσης συναινούν στην ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας. Για τη μη παραβίαση της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, τηρουμένων των αντίστοιχων νομικών διατάξεων, δεν συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των «Xρηστών», δεν επεξεργάζονται, και για τους λόγους αυτούς η δυνατότητα της συμμετοχής τους θα περιορίζεται στην καταγραφή των ερωτήσεών τους στο Q & A.

Γενικότερα, όσον αφορά στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην Τηλε-Ημερίδα εκπαιδευτικών επισημαίνεται ότι, θα τηρηθούν όσα προβλέπονται για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τον Νόμο 4624/2019, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους καθηγητές, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει όλα τα αρχεία που ζητήθηκαν, ότι είναι σκόπιμο να τα παραδώσουν, ώστε να αναρτηθούν έγκαιρα.

Καλή επιτυχία

Με εκτίμηση

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας

Ph.D. Καραγιώργου Β. Αικατερίνη

Το πρόγραμμα της τηλε-ημερίδας
Το πρόγραμμα της τηλε-ημερίδας

Τηλ. επικ. :6947964050