Το Εργαστήριο ΜΔΔΕΓΠ στην 8η Γιορτή Πολυγλωσσίας της Θεσσαλονίκης

Η υποψήφια διδάκτορας Ευτυχία Δαμάσκου διοργανώνει ανοιχτή 
συζήτηση με θέμα: «Δημιουργία ψηφιακού αποθετήριου για πολύγλωσσο και 
πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό».
Την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, εδώ: 
https://authgr.zoom.us/j/93933689192.