Το σχολείο που θέλουμε: Ψηφιακές αφηγήσεις για τη σημασία της εκπαίδευσης

Αφηγούνται οι μαθητές και μαθήτριες του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Α’ Αθήνας, του 2ου Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού, καθώς και του Εσπερινού Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μια συνεργασία του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Εργαστηρίου Μελέτης, Διδασκαλίας, Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Εκπαίδευσης του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα.
Ψηφιακές-αφηγήσεις-για-τη-σημασία-της-εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο παρακάτω αρχείο: