2ο Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών

Το Εργαστήριο Μελέτης Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Παιδαγωγική Σχολή (Π.Τ.Δ.Ε. & Τ.Ε.Π.Α.Ε.) του Α.Π.Θ, η ομάδα «Πολύδρομο» και ο Σύλλογος Αλβανών μεταναστών «Μητέρα Τερέζα» διοργάνωσαν το 2ο διεθνές συνέδριο «Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών: ελληνο-αλβανική επαφή» στις 18-19 Μαΐου 2012 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το συνέδριο απευθύνθηκε σε γονείς, ερευνητές/τριες, μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας που ασχολούνται με την επαφή και τη διγλωσσία ανάμεσα στα ελληνικά και τα αλβανικά. Το συνέδριο απευθύνεται επίσης σε μέλη ΜΚΟ και ποικίλων συλλογικοτήτων που παρέχουν μαθήματα ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε μετανάστες/-ριες (ενήλικες και παιδιά) και σε μέλη συλλόγων μεταναστών/τριών που διδάσκουν τις δικές τους γλώσσες σε παιδιά δεύτερης και τρίτης μεταναστευτικής γενιάς. Το 2ο Διεθνές Συνέδριο εστίασε στην ελληνο-αλβανική επαφή και περιλάμβανε δύο θεματικούς άξονες που αντιστοιχούσαν στις δυο ημέρες του συνεδρίου:
1. Έρευνες στην Ελλάδα σχετικά με την επαφή τη ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας
2. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ζητήματα από την Αλβανία.

Κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι: α) η επικοινωνία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τις ποικίλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης εκτός τυπικού σχολικού πλαισίου, β) η προβολή  του έργου των εθελοντών/-ριών που, μέσω ποικίλων φορέων, προσφέρουν ένα πολύτιμο και ιδιαίτερα απαιτητικό εκπαιδευτικό έργο, γ) η ανάδειξη των επιμέρους πρωτοβουλιών των μεταναστευτικών ομάδων σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης των γλωσσών τους και την αντίστοιχη ανάπτυξη της ακαδημαϊκής έρευνας, δ) η προβολή της επαφής ανάμεσα στον ελληνικό και άλλους πολιτισμούς της Μεσογείου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΥΠΠΟ «Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι πολιτισμών» με εστίαση κατά το 2011 στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Εργαστήριό μας, εκτός από την κομμάτι συνδιοργάνωσης, ανέλαβε την οργάνωση μιας εργομήγυρης (workshop), καθώς και μέλη του παρουσίασαν ανακοινώσεις τους σχετικές με την κοινωνική διγλωσσία.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ, ενώ στην ιστοσελίδα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των ανακοινώσεων που έλαβαν χώρα.