Σήμα Γλωσσών

Ευρωπαϊκή διάκριση για το «Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς» Το πρόγραμμα ΕΛΜΕΓΟ (Ελληνικά για Μετανάστες Γονείς) βραβεύτηκε με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2012». Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή διάκριση που ενθαρρύνει τις νέες πρωτοβουλίες στον χώρο της διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών και ενισχύει πρωτοποριακές πρακτικές και τεχνικές. Το πρόγραμμα ΕΛΜΕΓΟ χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του […]