Επιμόρφωση Eκπαιδευτικών

Προς κάθε ενδιαφερόμενο /-η για το έργο 1.3.β/13 «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες ανέργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και αναλφάβητους» που  επιθυμεί να παρακολουθήσει την επιμόρφωση που αφορά τις κατηγορίες ΣΤ΄ , Ζ΄ & Η΄ (βάσει της αντίστοιχης προκήρυξης), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει είτε τηλεφωνικά στο 24210 74879, είτε αποστέλλοντας email στο matheme2015@gmail.com.